english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Ludmil Mitov  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2015 Дата: 10-08-2015 06:00:00 Дист.: 505000 м. Бр. гълъби: 196
56 BG 36102 314.103 0.566
Място: Race - 4 Дата: 02-08-2015 05:50:00 Дист.: 315550 м. Бр. гълъби: 257
6 BG 36102 1052.590 0.074
Място: Race - 3 Дата: 25-07-2015 05:50:00 Дист.: 237850 м. Бр. гълъби: 326
192 BG 36102 691.300 2.476
Място: Race - 2 Дата: 18-07-2015 06:00:00 Дист.: 137450 м. Бр. гълъби: 346
102 BG 36102 1016.070 2.145
Място: Race - 1 Дата: 07-07-2015 06:00:00 Дист.: 103200 м. Бр. гълъби: 540
141 BG 36102 470.492 2.530
Място: Training 8 Дата: 05-07-2015 08:05:00 Дист.: 41000 м. Бр. гълъби: 541
123 BG 36101 1394.240 0.000
146 BG 36113 1388.030 0.000
233 BG 36114 1370.550 0.000
310 BG 36102 1356.420 0.000
Място: Training 7 Дата: 03-07-2015 08:10:00 Дист.: 42000 м. Бр. гълъби: 547
117 BG 36101 1394.650 0.000
213 BG 36114 1370.160 0.000
252 BG 36113 1364.010 0.000
371 BG 36102 1346.590 0.000
Място: Training 6 Дата: 01-07-2015 08:00:00 Дист.: 36000 м. Бр. гълъби: 550
294 BG 36114 1106.950 0.000
300 BG 36102 1106.670 0.000
532 BG 36101 743.878 0.000
543 BG 36113 47.819 0.000
Място: Training 5 Дата: 30-06-2015 07:30:00 Дист.: 22000 м. Бр. гълъби: 548
151 BG 36113 697.195 0.000
193 BG 36102 693.933 0.000
246 BG 36114 689.835 0.000
493 BG 36101 562.732 0.000
Място: Training 4 Дата: 29-06-2015 07:15:00 Дист.: 15000 м. Бр. гълъби: 552
64 BG 36101 378.167 0.000
121 BG 36113 376.223 0.000
265 BG 36114 368.792 0.000
444 BG 36102 201.023 0.000
Място: Training 3 Дата: 24-06-2015 07:30:00 Дист.: 11000 м. Бр. гълъби: 551
182 BG 36101 205.954 0.000
212 BG 36113 205.543 0.000
249 BG 36102 204.943 0.000
399 BG 36114 200.895 0.000
Място: Training 2 Дата: 23-06-2015 09:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 551
47 BG 36101 253.186 0.000
133 BG 36114 245.781 0.000
330 BG 36102 234.119 0.000
525 BG 36113 8.266 0.000
Място: Training 1 Дата: 22-06-2015 18:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 561
124 BG 36113 82.522 0.000
216 BG 36101 81.724 0.000
451 BG 36114 77.742 0.000